Ungdomskriminalitetsnævnet | Justitsministeriet

Ungdomskriminalitetsnævnet er et uafhængigt nævn, som arbejder med at forebygge ungdomskriminalitet ved at fastlægge målrettede og individuelle forebyggende indsatser for kriminalitetstruede børn og unge i alderen 10-17 år.

Indsatserne bliver fastlagt og gennemført ud fra en vurdering af, hvad der er bedst for barnet eller den unge. Det sker i dialog med både barnet eller den unge og familien.

Nævnet sættes løbende i alle politikredse i hele landet. Nævnet består af en dommer, som leder mødet, et kommunalt ansat medlem og et medlem, som er ansat i politiet. Nævnet har på den baggrund både generel juridisk ekspertise og indsigt i sager om social støtte til børn og unge samt politifaglig viden om kriminalitetsforebyggelse.

Læs mere på Ungdomskriminalitetsnævnets hjemmeside

Back to top