Flagning | Justitsministeriet

Dannebrog.
.

Reglerne om flagning fremgår ikke af en samlet lov, men findes derimod spredt i en række forskellige forskrifter. Her på siden kan du finde information om Dannebrog og retningslinjerne for flagning.

Dannebrog kan se ud på forskellige måder. Det mest almindelige er det firkantede stutflag. Der findes ingen lovgivning om privates brug af stutflaget, men der findes en række retningslinjer, som det er velanset at følge. Herudover findes der bl.a. splitflaget, der som altovervejende hovedregel er forbeholdt statslige myndigheder.

Der findes en række faste, officielle flagdage, som er dage med en særlig national betydning. Herudover vil f.eks. dage med vigtige statsbesøg fra udlandet eller særlige mærkedage i kongehuset typisk være flagdage.

Statslige myndigheder har på officielle flagdage pligt til at flage med splitflag fra deres bygninger, mens private ikke er forpligtet til at flage på de officielle flagdage.

Det er i Danmark ikke tilladt at flage med andre nationalflag end det danske uden tilladelse fra politiet. Man må dog gerne flage med det grønlandske flag, det færøske flag, de nordiske landes flag, FN-flaget og EU-flaget uden tilladelse.

Du kan finde mere information her på siderne. Herudover har Danmarks-Samfundet lavet folderen ”Sådan bruges Dannebrog” med gode råd om, hvordan Dannebrog bør benyttes.

Back to top