Procesbevillingsnævnet | Justitsministeriet

Procesbevillingsnævnet er et uafhængigt organ, der hverken er en del af domstolssystemet eller en forvaltningsmyndighed.

Procesbevillingsnævnet blev oprettet i 1996 med det formål at behandle ansøgninger om appeltilladelser til landsretten og Højesteret i civile sager og straffesager. Siden 2007 har Procesbevillingsnævnet endvidere haft til opgave at behandle klager over Civilstyrelsens afslag på ansøgninger om fri proces. 

Procesbevillingsnævnet består af en afdeling for appeltilladelser, en afdeling for appeltilladelser vedrørende familierettens afgørelser og en afdeling for fri proces. 

Bevillingsmæssigt og administrativt hører Procesbevillingsnævnet under Domstolsstyrelsen.

Læs mere på Procesbevillingsnævnets hjemmeside.

Back to top