Drab, vold og trusler | Justitsministeriet

Politibil

Her kan du finde en samling af forskning og statistik om drab, vold og trusler fra Justitsministeriets Forskningskontor.

Drab i Danmark 2017-2021 (26-01-2024)

Typer af drab i Danmark (31-01-2020)

Udviklingen i antal anmeldelser og i straffenes art og længde for vold, 2008-2017 (05-02-2019)

Udviklingen i antal anmeldelser og i straffenes art og længde for vold, 2007-2016 (04-12-2017)

Udviklingen i anmeldelser for vold og trusler (24-04-2017)

Udviklingen i antal anmeldelser og i straffenes art og længde for vold, 2006-2015 (29-09-2016)

Udvikling i antal anmeldelser og straffenes art og længde for vold, 2001-2014 (21-12-2015)

Vold og trusler mod offentligt ansatte (18-12-2015)

Vold begået alene og sammen med andre – udviklingen i antallet af gerningspersoner i voldssager 1980-2013 (02-09-2015)

Udviklingen i antal anmeldelser og straffenes art og længde for vold, 2001-2013 (05-12-2014)

Drab i Danmark 2008-2011 (10-02-2014)

Anmeldelser og straffe for vold, 2001-2012 (03-10-2013)

Udviklingen i antal anmeldelser og straffens art og længde for vold 2001-2011 (22-10-2012)

Udviklingen i anmeldelser og straffenes art og længde for vold, 2000-2009 (22-07-2011)

Udviklingen i anmeldelsestallene og i straffe for vold 2000-2009 (19-11-2010)

Udviklingen i anmeldelsestallene og i straffe for vold (03-07-2009)

Man anmelder da vold? En analyse af ændringer i anmeldelsestilbøjeligheden for vold (24-02-2009)

Anmeldelser og straffe for vold, 1995-2006 (13-12-2007)

Vold og overgreb mod kvinder (10-02-2006)

Back to top