Retsplejerådet | Justitsministeriet

Retsplejerådet blev nedsat den 19. december 1961 som stående udvalg og afgiver efter Justitsministeriets anmodning indstilling om ændringer i retsplejeloven med henblik på en reform af denne lovgivning.

Rådet virker endvidere som rådgivende organ for Justitsministeriet med hensyn til retsplejebestemmelser i særlovgivningen og i internationale overenskomster samt vedrørende de principielle spørgsmål om fastsættelsen af administrative bestemmelser af retsplejemæssig betydning.

Retsplejerådets medlemmer

 • Højesteretsdommer Lars Hjortnæs (formand)
 • Advokat Karen Dyekjær
 • Landsdommer Ole Græsbøll Olesen
 • Advokat Jens Rostock-Jensen
 • Professor, ph.d. Lasse Højlund Christensen
 • Retsassessor Stine Fink Hansen
 • Afdelingschef i Justitsministeriet Anne-Mette Lyhne Jensen
 • Chef for Jura og Forretning i Domstolsstyrelsen Laila Lindemark
 • Landsdommer Michael Kistrup
 • Dommer Mette Fuglsang Mortensen
 • Professor, dr.jur. Eva Smith
 • Professor, ph.d. Clement Salung Petersen
 • Politidirektør Kim Christiansen
 • Statsadvokat Caroline Østergaard Nielsen

Læs Retsplejerådets kommissorium

Læs justitsministerens anmodning til Retsplejerådet

Læs justitsministerens anmodning til Retsplejerådet (fristforlængelse)

Læs justitsministerens anmodning til Retsplejerådet (anmodning om at fremskynde behandlingen af visse emner)

Læs justitsministerens anmodning til Retsplejerådet (fristforlængelse til udgangen af marts 2023)

Læs Retsplejerådets katalog med anbefalinger til nedbringelse af sagsbehandlingstiden i civile sager ved domstolene

Kontakt

Justitsministeriet, Proces- og Insolvensretskontoret, Slotsholmsgade 10, 1216 København K, e-mail: [email protected]

Back to top