Tilsynsrådet vedrørende beskæftigelse af indsatte | Justitsministeriet

Tilsynsrådet har til opgave at drøfte almindelige spørgsmål om beskæftigelse af de indsatte i kriminalforsorgens institutioner, herunder navnlig spørgsmålet om beskæftigelsens forhold til det private erhverv.

Tilsynsrådet har desuden til opgave at afgive udtalelser til kriminalforsorgsområderne over klager fra det private erhverv vedrørende beskæftigelsen af de indsatte samt at afgive udtalelser til kriminalforsorgsområderne over forslag om etablering af nye arbejdsfag i kriminalforsorgens institutioner eller væsentlige udvidelser af bestående arbejdsfag.

Direktøren for Direktoratet for Kriminalforsorgen er rådets formand, og der er herudover beskikket 8 medlemmer af rådet fra Folketinget og fra forskellige arbejdsmarkedsorganisationer.

Rådets sammensætning

Formand

  • Ina Eliasen, Kriminalforsorgen

Medlemmer

  • Bjørn Brandenborg (S)
  • Preben Bang Henriksen (V
  • Christina Sode Haslund, Dansk Arbejdsgiverforening
  • Niels Techen, SMVdanmark
  • Morten Qvist Fog, Dansk Industri
  • Lene Krabbe Dahl, 3F
  • Bo Yde Sørensen, Fængselsforbundet
  • Mina Bernardini, Fagbevægelsens Hovedorganisation

Kontakt

Direktoratet for Kriminalforsorgen, Koncernledelsessekretariatet, Strandgade 100, 1401 København K, telefon 72 55 55 55, e-mail [email protected]

Back to top