Retslægerådet | Justitsministeriet

Rådet afgiver lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn til offentlige myndigheder i sager om enkeltpersoners retsforhold. Retslægerådet afgiver lægefaglige udtalelser i flere forskellige typer sager.

De største grupper af sager er:

 • udtalelser vedrørende mentalerklæringer i straffesager, herunder stillingtagen til, hvorvidt straf eller andre typer af foranstaltninger er formålstjenligt
 • udtalelser i somatiske sager, herunder navnlig erstatnings- og forsikringssager, typisk arbejdsskadesager eller færdselsskadesager

Ud over ovennævnte sagstyper behandler rådets sagkyndige læger andre typer af psykiatriske og somatiske sager, aldersvurderingssager, spiritus- og medicinsager (færdsel), faderskabssager (avlingstid) og kønsskifteoperationssager.

Sammensætning

 • Professor Søren Jacobsen, Rigshospitalet, formand
 • Overlæge, ph.d. Mette Brandt-Christensen, Psykiatrisk Center Sct. Hans / Retspsykiatrisk Center Glostrup, næstformand
 • Professor Annie Vesterby, Retsmedicinsk Institut, Aarhus, næstformand
 • Professor Torben V. Schroeder, Rigshospitalet
 • Professor Troels Staehelin Jensen, Aarhus Universitetshospital
 • Overlæge Camilla Bock, Retspsykiatrien Slagelse
 • Overlæge Henrik Steen Andersen, Rigshospitalet
 • Professor Bent Ottesen, Rigshospitalet
 • Klinikchef, dr.med. Raben Rosenberg, Region Hovedstadens Psykiatri
 • Professor Poul Videbech, Retspsykiatrisk Center Glostrup
 • Professor Martin Balslev Jørgensen, Psykiatrisk Center København
 • Overlæge Thomas Kirkegaard, Psykiatrisk Center København

Kontakt

Retslægerådet, Toldboden 2, 2. sal, 8800 Viborg, telefon 33 92 33 34, e-mail [email protected].

Læs mere på Retslægerådets hjemmeside.

Back to top