Det Grønlandske Kriminalpræventive Råd | Justitsministeriet

Det Grønlandske Kriminalpræventive Råd er nedsat i medfør af den grønlandske retsplejelovs § 744.

Det Grønlandske Kriminalpræventive Råd virker inden for gældende lovgivning for forebyggelse af kriminalitet, herunder ved gennemførelse af sikkerhedsfremmende foranstaltninger, ved oplysningsvirksomhed og erfaringsudveksling og ved rådgivning af lokale SSPK-udvalg.

Rådets sammensætning

Formand

  • Sekretariatsleder i Foreningen Grønlandske Børn Julie Lynge

Øvrige medlemmer

  • Medlem af SIK Ludvig Larsen som repræsentant for lønmodtagerorganisationerne i Grønland
  • Direktør for Kriminalforsorgen i Grønland Christian Høygaard som repræsentant for Kriminalforsorgen i Grønland
  • Politidirektør i Grønland Bjørn Tegner Bay
  • Styrelseschef i Socialstyrelsen i Grønland Tina Evaldsen som repræsentant for Grønlands Selvstyre
  • Leder og lægefaglig chefkonsulent i Allorfik Videnscenter Birgit Niclasen som repræsentant for Grønlands Selvstyre
  • Direktør i Mælkebøttecentret Kirsten Ørgaard som repræsentant for arbejdsgiverorganisationerne i Grønland
  • Chefpsykolog Jensine Nedergaard som kommunal repræsentant

Læs mere om rådet her.

Back to top