Karriereforløb for jurister | Justitsministeriet

Justitsministeriet

Justitsministeriet har en lang tradition for at uddanne juridiske talenter til ledende stillinger og topposter i retsvæsenet, ministerier og styrelser, ligesom mange af vores medarbejdere efterfølgende gør karriere i det private erhvervsliv. Uanset om du ansættes hos os kort efter studiet eller senere i din karriere, vil vores unikke rokeringsordning og uddannelsesprogram give dig dyb indsigt i en bred vifte af juridiske discipliner og erfaring med at håndtere komplekse problemstillinger.

Enden på studiet er samtidig begyndelsen på næste fase af din uddannelse. Som nyuddannet i Justitsministeriet vil du blive placeret i et kontor, der så vidt muligt matcher dine interesser og udviklingsbehov, men selv om et kontor ikke har været blandt dine prioriteter, siger al erfaring os, at du bliver glad for det, og at der åbner sig nye perspektiver for dig. Din chef er medansvarlig for din læring og kompetenceudvikling og skal løbende sørge for at drøfte din udvikling med dig, herunder dine ønsker til karriereforløb. Som jurist vil du efter ca. 1½-2 år rokere til et nyt kontor. Rokeringen vil ske i dialog med dig og med din professionelle udvikling for øje, så du opnår en alsidig profil og samarbejder med flest mulige af vores dygtige kolleger med forskellige specialer.

Efter 3-4 års ansættelse vil du kunne holde tjenestefri fra departementet med henblik på at arbejde uden for departementet i en periode på ca. 1-2 år (udstationeringsordningen). Vi tror på, at det gavner både os og dig som medarbejder at investere i din langsigtede udvikling, og vores særlige udstationeringsordning er designet til at øge din evne til at tilegne dig ny viden og på sigt behandle enhver juridisk problemstilling, du måtte blive stillet foran. Erfaringsmæssigt har vores medarbejdere stor glæde af udstationeringen, som i praksis kan ske hos eksempelvis Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Finansministeriet, EU-repræsentationen i Bruxelles, anklagemyndigheden, Rigspolitiet, Politiets Efterretningstjeneste (PET), domstolene, Folketingets Ombudsmand eller førende advokatkontorer. Der er meget stor efterspørgsel efter vores medarbejdere, og vi hjælper gerne med at finde et udstationeringssted.

Inden udstationering vil du sammen med din chef drøfte dine ønsker og muligheder i forhold til at vende retur til Justitsministeriets departement efter udstationeringen med henblik på at forfølge en ledelsesmæssig eller specialistkarriere i departementet. En fortsat karriere i Justitsministeriets departement vil åbne en lang række mulige karriereveje, og tidligere chefer i departementet har opbygget de ekstraordinære kompetencer, der senere i karrieren kan gøre det muligt at besidde helt centrale stillinger i vores samfund såsom departementschef, rigsadvokat, rigspolitichef, PET-chef, ombudsmand, statsadvokat, politidirektør, højesterets- og landsdommer mv.

Anklagerordningen

Som jurist vil du efter ca. tre måneders ansættelse sideløbende med arbejdet i departementet en gang om ugen skulle møde i retten som anklager i straffesager i en periode på ca. et år. Du vil få tildelt dine egne sager om f.eks. vold, tyveri eller bedrageri, som du selvstændigt vil skulle føre for domstolene. Anklagerordningen er et integreret element i vores basisuddannelse, der giver din profil bredde og styrker din selvstændighed, ligesom du senere i karrieren vil kunne trække på den retssagserfaring, du har opnået.

Departementet sørger for et internt anklagerkursus, og anklagemyndigheden stiller med en mentor.

Senere hen vil du også kunne få mulighed for at møde som anklager i landsretten.

Justitsministeriets efteruddannelsesprogram

Under hele din tid i Justitsministeriet vil du være tilknyttet en chef, der vil være ansvarlig for dit uddannelsesforløb og kan hjælpe dig med at få et arbejdsforløb, der harmonerer med dine præferencer og samtidig bringer dig uden for din »comfort zone«. Du starter med at deltage på et bredt og grundigt introduktionsforløb, hvor du møder hele direktionen og bl.a. bliver introduceret til departementet, rollen som embedsmand, processerne og koncernen.

I løbet af året afholder vores interne og eksterne oplægsholdere herudover undervisning, der bygger videre på din jurauddannelse og styrker din evne til at gøre juraen anvendelig i din fortsatte karriere hos os eller andre steder. Nogle emner er målrettet nyuddannede, mens andre giver ny og brugbar viden til jurister på alle niveauer. Undervisningen omfatter bl.a. følgende fag:

  • Introkursus
  • Anklagerkursus
  • Lovteknikkursus
  • Forvaltningsretskursus
  • EU-retskursus
  • Forhandlingskursus
  • Kursus i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
Back to top