Indstillinger fra Epidemikommissionen | Justitsministeriet

Det følger af epidemiloven, at Epidemikommissionen af egen drift eller efter anmodning rådgiver regeringen om håndteringen af alment farlige og samfundskritiske sygdomme. Kommissionen kan herunder indstille, at vedkommende minister fastsætter regler i medfør af epidemiloven, eller at allerede fastsatte regler ændres eller ophæves.

Det følger også af epidemiloven, at vedkommende minister offentliggør Epidemikommissionens indstillinger.

På denne side offentliggøres Epidemikommissionens indstillinger angående regler på Justitsministeriets område.

Indstilling fra Epidemikommissionen af 15. juni 2021.

Justitsministeriet har den 15. juni 2021 modtaget indstilling fra Epidemikommissionen om videreførelse af regler på Justitsministeriets område om forbud mod større forsamlinger i forbindelse med håndtering af covid-19.

Indstilling fra Epidemikommissionen af 3. juni 2021

Justitsministeriet har den 3. juni 2021 modtaget indstilling fra Epidemikommissionen om videreførelse af regler på Justitsministeriets område om forbud mod større forsamlinger i forbindelse med håndtering af covid-19.

Indstilling fra Epidemikommissionen af 18. maj 2021

Justitsministeriet har den 18. maj 2021 modtaget indstilling fra Epidemikommissionen om videreførelse af de gældende regler om fravigelse af rettigheder og forpligtelser på Kriminalforsorgens område i forbindelse med håndtering af covid-19.

Indstilling fra Epidemikommissionen af 18. maj 2021

Justitsministeriet har den 18. maj 2021 modtaget indstilling fra Epidemikommissionen om bl.a. videreførelse af regler på Justitsministeriets område om forbud mod større forsamlinger i forbindelse med håndtering af covid-19.

Indstilling fra Epidemikommissionen af 4. maj 2021

Justitsministeriet har den 4. maj 2021 modtaget følgende indstilling fra Epidemikommissionen om videreførelse af de gældende regler om forbud mod forsamlinger i forbindelse med håndtering af covid-19.

Indstilling fra Epidemikommissionen af 22. april 2021

Justitsministeriet har den 22. april 2021 modtaget følgende indstilling fra Epidemikommissionen om videreførelse af de gældende regler om forbud mod forsamlinger og om fravigelse af rettigheder og forpligtelser på kriminalforsorgens område i forbindelse med håndtering af covid-19.

Indstilling fra Epidemikommissionen af 13. april 2021 (2)

Justitsministeriet har den 13. april 2021 modtaget følgende indstilling fra Epidemikommissionen om videreførelse af regler på Justitsministeriets område om forbud mod forsamlinger i forbindelse med håndtering af covid-19

Indstilling fra Epidemikommissionen af 13. april 2021 (1)

Justitsministeriet har den 13. april 2021 modtaget følgende indstilling fra Epidemikommissionen om videreførelse og overførsel af den eksisterende kompetence til at udstede påbud til kommuner og regioner om størrelse på lagre og forventet forbrug af bestemte typer medicinsk udstyr, personlige værnemidler og desinfektionsmidler fra Lægemiddelstyrelsen til Styrelsen for Forsyningssikkerhed.

Indstilling fra Epidemikommissionen af 19. marts 2021

Justitsministeriet har den 18. maj 2021 modtaget følgende indstilling fra Epidemikommissionen om videreførelse af de gældende regler om forbud mod, at flere personer befinder sig på samme sted, om drive in-arrangementer og om fravigelse af rettigheder og forpligtelser for at forebygge eller inddæmme udbredelse af covid-19 på kriminalforsorgens område

Back to top