Statistik vedrørende Justitsministeriets eksterne whistleblowerordning for PET | Justitsministeriet

PET logo

I medfør af whistleblowerlovens § 17, stk. 2, er der i Justitsministeriets departement etableret en uafhængig og selvstændig ekstern whistleblowerordning til modtagelse og behandling af oplysninger om overtrædelser i Politiets Efterretningstjeneste (PET).

Det følger af whistleblowerlovens § 27, at myndigheder omfattet af reglerne om aktindsigt i lov om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven) mindst én gang årligt skal offentliggøre oplysninger om deres virksomhed efter denne lov.

Offentlighedsloven finder alene anvendelse for PET’s sager om administrative forhold, jf. § 14, stk. 1, i lov om Politiets Efterretningstjeneste. Offentliggørelsen indeholder således alene oplysninger om antallet af modtagne indberetninger om administrative forhold vedrørende PET.

Statistik for 2023:

Modtagne indberetningerIndberetninger, der er realitetsbehandletAfviste indberetningerAntal indberetninger der har givet anledning til politianmeldelse
0000
Back to top