Pressemeddelelser | Justitsministeriet

En ny offerundersøgelse fra Justitsministeriet viser, at mellem 57.000 og 75.000 danskere i alderen 16 til 79 år har været udsat for vold inden for det seneste år. Mere end en tredjedel af respondenterne er ’meget bekymret’ eller ’en del bekymret’ for vold og anden kriminalitet i samfundet.

Regeringen har inviteret Folketingets partier til møde om opfølgning på dokumentaren ”Den sorte svane” på mandag den 10. juni fra kl. 11.00-12.00 i Justitsministeriet. Her skal det drøftes, hvordan indsatsen kan styrkes yderligere over for den kriminalitet, der vises i dokumentaren.

Regeringen og alle Folketingets partier har i tirsdags vedtaget det lovforslag, som implementerer en lang række tiltag fra flerårsaftalen for domstolene. Med lovforslaget bliver det bl.a. muligt at behandle en bødesag som en tilståelsessag, hvis den tiltalte udebliver fra retten. Det er blot ét af de mange initiativer, der skal være med til at nedbringe sagsbehandlingstiden ved retterne. Loven træder i kraft den 15. juni 2024.

Folketinget har i dag vedtaget det lovforslag, som udmønter den aftale, regeringen indgik med Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, Konservative, Enhedslisten, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti om styrkelse af Tilsynet med Efterretningstjenesterne og Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne. Det betyder blandt andet, at Tilsynet med Efterretningstjenesterne fra 1. januar 2025 får mulighed for at føre bagudrettet legalitetskontrol med PET’s operative opgaver, ligesom sammensætningen af Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne fra 1. oktober 2024 bliver ændret, så flere partier fremover kan være repræsenteret i udvalget.

Et bredt flertal i Folketinget har i dag vedtaget det lovforslag, der skal gennemføre store dele af regeringens bandepakke IV. Det betyder blandt andet, at straffen for ulovlig besiddelse af kniv på offentligt sted skærpes fra den 1. juli i år. Det bliver samtidig ulovligt for kriminelle at foretage handlinger, der er egnede til at involvere børn og unge i kriminalitet, og den såkaldte ”bandebestemmelse” i straffelovens § 81 a udvides, så der fremover kan idømmes dobbeltstraf, når der bruges knive som led i en banderelateret konflikt.

Et bredt flertal i Folketinget har i dag vedtaget det lovforslag, der skal gennemføre store dele af regeringens bandepakke IV. Det betyder blandt andet, at den såkaldte ”bandebestemmelse” i straffelovens § 81 a udvides, så der fremover kan idømmes dobbeltstraf for visse former for banderelateret økonomisk kriminalitet. Samtidig udvides rammerne for politiets efterforskning af sager om blandt andet grov hvidvask.

Et bredt flertal i Folketinget har vedtaget et lovforslag, der indeholder en række stramninger af våbenlovgivningen. Et centralt tiltag i lovforslaget giver mulighed for at indføre en ordning, hvor der kan føres bedre kontrol med tildeling af våbentilladelser til personer med psykiske lidelser.

Onsdag den 1. maj 2024 træder en forsøgsordning i kraft, der giver kommunerne mulighed for at anvende tryghedsvagter som supplement til politiets arbejde med at opretholde ro og orden i det offentlige rum. Forsøgsordningen, der sidste år blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget, skal løbe i tre år.

Back to top