Dommerudnævnelsesrådet | Justitsministeriet

Dommerudnævnelsesrådet afgiver indstilling til justitsministeren om besættelse af stillinger som højesteretsdommer, landsretspræsident, landsdommer, præsident, vicepræsident og dommer i Sø- og Handelsretten, byretspræsident, administrerende byretsdommer, byretsdommer og midlertidigt beskikket dommer.

Rådets sammensætning

  • Oliver Talevski, Dommer i Højesteret – indstillet af Højesteret (formand)
  • Lars Christensen, Landsdommer – indstillet af landsretterne (næstformand)
  • Vivi Sønderskov Møller, Dommer ved Retten i København – indstillet af Den Danske Dommerforening
  • Susan Sørensen, Advokat – indstillet af Advokatrådet
  • Knud-Erik Therkelsen, Generalsekretær i Grænseforeningen – indstillet af Dansk Folkeoplysnings Samråd
  • Louise Feilberg, Direktør for Tobaksproducenterne – indstillet af Kommunernes Landsforening

Kontakt

Dommerudnævnelsesrådet, St. Kongensgade 1-3, 1264 København K, e-mail: [email protected]

Læs mere om Dommerudnævnelsesrådet her.

Back to top