PET | Justitsministeriet

PET logo.

Danmarks nationale sikkerheds- og efterretningstjeneste Politiets Efterretningstjeneste (PET) skal forebygge, efterforske og modvirke foretagender og handlinger, der udgør eller vil kunne udgøre en fare for bevarelsen af Danmark som et frit, demokratisk og sikkert samfund.

Tjenesten har derfor som hovedopgave at modvirke og bekæmpe trusler mod den indre sikkerhed og befolkningens tryghed.

Læs mere på Politiets Efterretningstjenestes hjemmeside.

Back to top