Offerundersøgelser | Justitsministeriet

Motorvej.

Her kan du finde en samling af forskning og statistik om ofre for kriminalitet fra Justitsministeriets Forskningskontor.

De første landsdækkende offerundersøgelser af danskernes udsathed for kriminalitet blev gennemført i begyndelsen af 1970-erne. Siden 2005 er der årligt gennemført landsdækkende, repræsentative undersøgelser af 16-74-åriges udsathed for tyveri, hærværk, vold og trusler om vold. Fra 2008 blev disse offerundersøgelser suppleret med spørgsmål om udsathed for tvangssamleje. Fra og med 2018 indgår desuden også spørgsmål vedrørende udsathed for kriminalitet begået på internettet.

Det er disse undersøgelser, der er i centrum i Justitsministeriets årlige offerrapporter.

Udsathed for vold og andre former for kriminalitet 2005-2023 (31-05-2024)

Udsathed for vold og andre former for kriminalitet. Offerundersøgelserne 2005-2022. (20-11-23)

Udsathed for vold og andre former for kriminalitet. Offerundersøgelserne 2005-2022. Hovedtal (14-06-23)

Udsathed for vold og andre former for kriminalitet. Offerundersøgelserne 2005-2021 (27-01-23)

Anmeldelsestilbøjelighed i sager om vold og seksualforbrydelser. En undersøgelse af omfanget af og årsager til at borgere undlader at anmelde kriminalitet (26-08-2022)

Udsathed for vold og andre former for kriminalitet. Hovedtal 2005-2021 (19-04-2022)

Udsathed for vold og andre former for kriminalitet. Offerundersøgelserne 2005-2020 (15-12-2021)

Udsathed for vold og andre former for kriminalitet. Hovedtal 2005-2020 (07-06-2021)

Udsathed for vold og andre former for kriminalitet. Offerundersøgelserne 2005-2019 (07-12-2020)

Udsathed for vold og andre former for kriminalitet. Hovedtal 2005-2019 (03-03-2020)

Udsathed for vold og andre former for kriminalitet. Offerundersøgelserne 2005-2018 (03-02-2020)

Udsathed for vold og andre former for kriminalitet. Offerundersøgelse 2005-2018. Hovedtal. (11-04-2019)

Udsathed for vold og andre former for kriminalitet. Offerundersøgelserne 2005-2017 (20-12-2018)

Udsathed for vold og andre former for kriminalitet. Offerundersøgelserne 2005-2017. Hovedtal  (19-03-2018)

Udsathed for vold og andre former for kriminalitet. Offerundersøgelserne 2005-2016 (20-12-2017)

Danskernes opfattelse af kriminalitet i samfundet (16-08-2017)

Udsathed for vold og andre former for kriminalitet – offerundersøgelserne 2005-2015 (27-10-2016)

Udsathed for vold og andre former for kriminalitet. Offerundersøgelserne 2005-2014 (19-12-2015)

Udsathed for vold og andre former for kriminalitet. Offerundersøgelserne 2005 – 2013 (12-12-2014)

Udsathed for vold og andre former for kriminalitet (11-11-2013)

Udsathed for vold og andre former for kriminalitet (Offerundersøgelsen) (27-11-2012)

Udsathed for vold og andre former for kriminalitet. Offerundersøgelserne 2005-2010 (11-12-2011)

Første led i fødekæden? (24-06-2011)

Udsathed for vold og andre former for kriminalitet. Offerundersøgelserne 2005-2009 med delvis opdatering for 2010 (18-12-2010)

Udsathed for vold og andre former for kriminalitet. Offerundersøgelserne 2005-2008 (05-05-2009)

Udsathed for vold og andre former for kriminalitet (29-10-2008)

Gaderøveri og røveri i ofrets hjem (26-03-2008)

Offerstatistik og statistik om gerningssituationen, november 2000 (22-11-2000)

Back to top