Den Uafhængige Politiklagemyndighed | Justitsministeriet

Pistol.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) har blandt andet til opgave at undersøge og træffe afgørelse i sager om politipersonalets adfærd i tjenesten, såkaldte adfærdsklager.

Politiklagemyndigheden skal også efterforske strafbare forhold begået af politipersonale i tjenesten samt sager om personer, der er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt.

Læs mere på Politiklagemyndighedens hjemmeside.

Back to top