Udvalget for selvstændig kriminalisering af krigsforbrydelser mv. | Justitsministeriet

Udvalget skal udarbejde forslag til, hvordan en selvstændig kriminalisering af tortur, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden kan indføres mest hensigtsmæssigt i dansk straffelovgivning. Udvalget skal derudover tilvejebringe et beslutningsgrundlag for regeringens stillingtagen til, om Danmark skal ratificere ændringen til Rom-statutten om aggressionsforbrydelsen. Udvalget skal på baggrund af sine overvejelser udarbejde et udkast til lovforslag, som indfører selvstændige straffebestemmelser om tortur, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden samt øvrige ændringer af dansk lovgivning, som udvalgets overvejelser giver anledning til, herunder eventuelle lovændringer, som en dansk ratifikation af aggressionsforbrydelsen vil indebære.

Medlemmer af udvalget

Landsdommer Mette Lyster Knudsen (formand)

Kontorchef i Justitsministeriet Morten Holland Heide

Kontorchef i Udenrigsministeriet Ulf Melgaard

Kontorchef i Forsvarsministeriet Christian Ejby Strøm Karstensen

Vicestatsadvokat i Rigsadvokaten Jessika Auken

Professor ved Aarhus Universitet Lasse Lund Madsen

Lektor ved Syddansk Universitet Martin Mennecke

Peter Vedel Kessing, Institut for Menneskerettigheder

Elna Søndergaard, DIGNITY

Elise Margrethe Randrup Bangert, Amnesty International Danmark

Udvalget sekretariatsbetjentes af Justitsministeriet og Udenrigsministeriet.


Læs kommissorium for udvalget her.

Regeringen igangsætter arbejde med selvstændig kriminalisering af krigsforbrydelser | Justitsministeriet

Back to top