Evalueringer | Justitsministeriet

Børsen

Her kan du finde en samling af evalueringer fra Justitsministeriets Forskningskontor.

Effektmåling med fokus på recidiv. En delevaluering af Ungdomskriminalitetsnævnet (10-05-23)

Antallet af behandlede sager og indholdet i Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelser. En delevaluering af Ungdomskriminalitetsnævnet (26-04-23)

Forebyggelse af indbrud (12-01-2022)

Ungefaglige undersøgelser og indstillinger. En delevaluering af Ungdomskriminalitetsnævnet (22-12-2021)

Screening og henvisning. En delevaluering af Ungdomskriminalitetsnævnet (22-12-2021)

Evaluering af Politikadet junior (04-10-2021)

Nævnsmødet. En delevaluering af Ungdomskriminalitetsnævnet (10-05-2021)

Evaluering af politiets rolle i det radikaliseringsforbyggende arbejde og PET’s exitindsats (21-03-2019)

En effektevaluering af et forsøgsprojekt vedrørende forebyggelse af ungdomskriminalitet (21-06-2018)

Netværkssamråd – En effektevaluering af servicelovens § 57 c (21-06-2018)

Rapport om usynlig mærkning (22-05-2018)

Effekten af konfliktmægling for ofre (23-05-2018)

Effektevaluering af ungesamråd (16-11-2017)

Forsøg med hot spot-politiarbejde (08-02-2017)

Netværkssamråd – kommunernes anvendelse af og erfaringer med servicelovens § 57 c (08-12-2016)

Betinget strafnotering (20-04-2016)

Rapport om strafskærpelser (19-04-2016)

Evaluering af konfliktråd (16-03-2016)

Evaluering af ungesamråd (18-12-2014)

Evaluering af forsøgsordning med vredeshåndteringsprogrammet “anger management” (17-12-2014)

Samfundstjeneste – en udvidet effektevaluering (03-06-2014)

I byen – helt sikkert. En effektevaluering af en indsats i nattelivet i Syd- og Sønderjyllands Politi (07-01-2014)

Kortlægning og evaluering af politiets brug af bekymringssamtaler og -breve (03-01-2014)

Evaluering af Christianskolen (20-12-2013)

Effektevalueringen af ungdomssanktionen (04-12-2013)

Evaluering af forsøgsordning med vredeshåndteringsprogrammet ”anger management” (17-12-2012)

Afsoning i hjemmet. En effektevaluering af fodlænkeordningen (26-10-2011)

Samfundstjeneste. En effektevaluering (22-08-2011)

Forældreansvarsloven. Belysning af barnets perspektiv (23-06-2011)

“Hot Spots”. En effektevaluering af Københavns Politis særlige indsats mod vold i nattelivet (17-12-2010)

Evaluering af tidsbegrænsning af foranstaltninger (31-05-2010)

Evaluering af lov om bortvisning og beføjelse til at meddele tilhold (17-02-2010)

Evaluering af forsøg med lydoptagelse i retten (26-01-2010)

Ungdomssanktionen. En effektevaluering (27-02-2009)

Afsoning i hjemmet. En forløbsanalyse vedrørende fodlænkeordningen (26-01-2009)

Midtvejsevaluering af forsøgsordning med vredeshåndteringsprogrammet ”anger management” (02-06-2008)

Evaluering af fodlænkeordningen. Samarbejdet mellem myndighederne (22-02-2008)

Alkoholistbehandling. En effektevaluering (13-09-2007)

Evaluering af projekt om ’Trygt natteliv’ i Odense (02-05-2007)

Evaluering af Lov om bortvisning og beføjelse til at meddele tilhold mv. (22-12-2006)

Forsøg med retsmægling – en evalueringsrapport (18-03-2005)

Midtvejsrapport om retsmæglingsforsøget (04-05-2004)

Offerrådgivningerne i Danmark (26-03-2004)

Evaluering af ungdomskontraktordningen (28-10-2003)

Back to top