Det Kriminalpræventive Råd | Justitsministeriet

Det Kriminalpræventive Råd er et uafhængigt sagkyndigt råd.

Rådet arbejder for at forebygge kriminalitet bl.a. gennem oplysningskampagner, rapporter og vidensdeling og ved at gennemføre initiativer, der fremmer sikkerheden.

Det er rådets ambition at give løsninger på samfundets udfordringer med kriminalitet – løsninger, der kan skabe en reel effekt og nedbringe kriminaliteten.

Rådets formand og næstformand er udpeget af justitsministeren. Se rådets organisation her.

Læs mere på Det Krimalpræventive Råds hjemmeside.

Back to top