Datatilsynet | Justitsministeriet

Sagsmappe

Datatilsynet er en uafhængige myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne om databeskyttelse bliver overholdt. Tilsynet rådgiver og vejleder, behandler klager og gennemfører tilsyn hos myndigheder og virksomheder.

Datatilsynet ledes af direktør Cristina Angela Gulisano.

Datarådet, som er en del af tilsynet, træffer primært afgørelse i sager af principiel karakter. Formand for Datarådet er højesteretsdommer Kristian Korfits Nielsen.

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, andre behandler dine personoplysninger på.

Find vejledninger om databeskyttelse og læs mere på Datatilsynets hjemmeside.

Back to top