Dataetisk Råd | Justitsministeriet

Dataetisk Råd er uafhængigt og består af medlemmer, der repræsenterer en bred sammensætning af kompetencer fra både den offentlige og den private sektor. Det gælder både juridiske, teknologiske og forvaltningsfaglige kompetencer. 

Rådet skal give sparring og rådgivning til regeringen, Folketinget og offentlige myndigheder om dataetiske spørgsmål ved brugen af data og ny teknologi, samt understøtte en kultur i virksomheder og det offentlige, der bygger på ansvarlig dataanvendelse.

Dataetisk Råd er nedsat af regeringen og til at betjene rådet, er der blevet oprettet et nyt tværministerielt sekretariat med repræsentanter fra Finansministeriet ved Digitaliseringsstyrelsen, Erhvervsministeriet ved Erhvervsstyrelsen og Justitsministeriet.

Læs mere om Dataetisk Råd her.

Rådets sammensætning

Formand

 • Johan Busse, borgerrådgiver i Københavns Kommune

Medlemmer

 • Rikke Hvilshøj, administrerende direktør i DANSK IT
 • Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening
 • Lisbeth Nielsen, direktør i Sundhedsdatastyrelsen
 • Christiane Vejlø, CEO i Electronista Media og digital trendanalytiker
 • Mikkel Holm Sørensen, CEO i og stifter af /KL.7 ved Implement/KL.7
 • Jesper Bæk Overgaard, Direktør for Data & Analytics program i Tryg
 • Jonas Christoffersen, dr. jur., advokat offersen:christoffersen
 • Mikkel Flyverbom, professor i kommunikation og digitale transformationer ved Copenhagen Business School
 • Janne Rothmar Herrmann, professor (MSO) med særlige opgaver i sundhedsret og teknologi ved Københavns Universitet
 • Birgitte Arent Eiriksson, Vicedirektør og advokat i Justitia
 • Anette Høyrup, Chefjurist i Forbrugerrådet Tænk
 • René Gade, Kunde- og kommunikationsdirektør i Celsius
 • Eik Møller, Kommunaldirektør i Ballerup Kommune

Kontakt

E-mail: [email protected].

Back to top