Afrapportering fra Den uafhængige kontrol- og styregruppe i teledatasagen | Justitsministeriet

”Den uafhængige kontrol- og styregruppe i teledatasagen blev nedsat af justitsministeren i juli 2019, da det i flere tilfælde havde vist sig, at der var fejl i teledata, der var indgået i straffesager. Kontrol- og styregruppen havde til opgave at føre kontrol med og styre myndighedernes gennemgang af straffesager, hvori der er indhentet teledata i perioden fra den 1. november 2010 til den 18. oktober 2019.

Kontrol- og styregruppen afgav i april 2021 afrapportering om teledatasagen og gruppens arbejde. Afrapporteringen er tilgængelig her.

Back to top