Rådet for Grønlands Retsvæsen | Justitsministeriet

Rådet for Grønlands Retsvæsen er nedsat i medfør af den grønlandske retsplejelovs § 742.

Rådet har til formål at varetage koordinationen mellem Grønlands Selvstyre og rigsmyndighederne om kriminal- og retsplejelovgivningen, herunder udvikle det lovgivningsmæssige grundlag herfor, iværksætte forskning i forbindelse hermed samt følge de enkelte retsmyndigheders funktion og uddannelsesbehov.

Der er fastsat nærmere regler for rådets virksomhed i forretningsorden for Rådet for Grønlands Retsvæsen, som kan læses her.

Rådets sammensætning

Formand

 • Højesteretsdommer Jens Kruse Mikkelsen

Medlemmer

 • Landsdommeren i Grønland (pt. Kirsten Thomassen)
 • Den administrerende dommer ved Retten i Grønland (pt. Stig Nørskov-Jensen)
 • Politidirektøren i Grønland (pt. Bjørn Tegner Bay)
 • Lederen af Kriminalforsorgen i Grønland (pt. Christian Høygaard)
 • Landsforsvareren i Grønland (pt. Finn Meinel)
 • Kredsdommer Virna Kromann som repræsentant for Kredsdommerforeningen
 • Advokat Marie Louise Frederiksen som repræsentant for Advokatrådet
 • Lektor, ph.d. Annemette Nyborg Lauritsen som universitetslærerrepræsentant
 • Autoriseret forsvarer Gustav Petersen som repræsentant for Forsvarerforeningen
 • Kommunaldirektør i Kommune Qeqertalik Nivi Strunz som kommunal repræsentant
 • Departementschef Jørgen Hammeken-Holm som repræsentant for Grønlands Selvstyre
 • Retschef Kent Fridberg som repræsentant for Grønlands Selvstyre
 • Departementschef Johan Kristian Legarth som repræsentant for Justitsministeriets departement
 • Direktør Kristian Hertz som repræsentant for Domstolsstyrelsen
 • Direktør Ina Eliasen som repræsentant for Direktoratet for Kriminalforsorgen
 • Rigsadvokat Jan Reckendorff som repræsentant for Rigsadvokaten
 • Rigspolitichef Thorkild Fogde som repræsentant for Rigspolitiet

Publikationer

Kontakt

Justitsministeriet, Nordatlantkontoret, Slotsholmsgade 10, 1216 København K, e-mail: [email protected]

Back to top