Persondatapolitik | Justitsministeriet

Behandling af persondata

Justitsministeriet behandler personoplysninger eksempelvis, når borgere henvender sig til ministeriet med spørgsmål eller meningstilkendegivelser.

Behandlingen af personoplysninger sker efter reglerne i databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen. Oplysningerne kan i særlige tilfælde blive delt med andre myndigheder, for eksempel et andet ministerium, hvis Justitsministeriet finder, at en henvendelse hører under et andet ministeriums ressortområde.

Dine rettigheder

I forbindelse med Justitsministeriets behandling af personoplysninger, har du ret til at:

  • Bede om indsigt i oplysninger, der behandles om dig.
  • Bede om at få urigtige oplysninger om dig selv berigtiget eller få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.
  • I særlige tilfælde at bede om at få slettet oplysninger om dig.
  • I visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • I visse tilfælde at gøre indsigelse mod ministeriets lovlige behandling af dine personoplysninger.
  • Klage til Datatilsynet over behandlingen af dine oplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.

Anmodninger om indsigt, berigtigelse, sletning, begrænset behandling eller indsigelse sendes til:

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
E-mail: [email protected]

Klager til Datatilsynet sendes til:

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

E-mail: [email protected]

Justitsministeriets databeskyttelsesrådgiver

Justitsministeriet har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som er ekspert i reglerne om persondatabehandling. Databeskyttelsesrådgiverens opgave er bl.a. at sikre, at Justitsministeriet overholder reglerne om, hvordan personoplysninger behandles lovligt og sikkert.

Databeskyttelsesrådgiveren kan oplyse dig nærmere om reglerne for databeskyttelse. Databeskyttelsesrådgiveren kan også vejlede dig om dine rettigheder i forhold til Justitsministeriets behandling af personoplysninger, og hvem du skal kontakte, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder.

Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes på e-mail [email protected] eller ved at sende et brev til:

Justitsministeriet
Att. Databeskyttelsesrådgiver
Slotsholmsgade 10
1216 København K

Back to top