Erstatningsnævnet | Justitsministeriet

Erstatningsnævnet behandler ansøgninger om erstatning til ofre for forbrydelser.

Erstatningsnævnet er nedsat af justitsministeren og består af en formand, der skal være landsdommer, og 2 andre medlemmer, hvoraf det ene udnævnes efter indstilling fra den minister, som Ankestyrelsen hører under, og det andet efter indstilling fra Advokatrådet. Nævnets medlemmer udpeges for en periode på 4 år ad gangen.

Nævnet bistås af et sekretariat, der ledes af en sekretariatschef. Sekretariatet er en del af Civilstyrelsen.

Læs mere på Erstatningsnævnets hjemmeside.

Back to top