Dommerudnævnelsesrådet vedrørende internationale dommerstillinger | Justitsministeriet

Dommerudnævnelsesrådet vedrørende internationale dommerstillinger afgiver indstilling til regeringens ansættelsesudvalg om udpegning af kandidater til danske dommerstillinger ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, EU-domstolen og Retten.

Rådets sammensætning:

Kurt Rasmussen, Dommer i Højesteret – indstillet af Højesteret (formand)

Gitte Rubæk Pedersen, Landsdommer – indstillet af landsretterne

Jens Rostock-Jensen, Advokat – indstillet af Advokatrådet

Jeppe Tranholm-Mikkelsen, departementschef i Udenrigsministeriet – indstillet af Udenrigsministeriet

Johan Kristian Legarth, departementschef i Justitsministeriet – indstillet af Justitsministeriet

Kontakt:

E-mail: [email protected] eller tlf. 72 26 84 00

Læs Rådets forretningsorden her

Back to top