Statistik vedrørende whistleblowerordningen i Justitsministeriets departement | Justitsministeriet

Justitsministeriet

Det følger af whistleblowerlovens § 27, at Justitsministeriets departement mindst en gang årligt skal offentliggøre oplysninger om sin virksomhed efter whistleblowerloven. Oplysningerne for 2021 findes i tabellen nedenfor.

Statistik for 2021:

Modtagne indberetningerIndberetninger der er realitetsbehandletAfviste indberetningerAntal indberetninger, der har givet anledning
til politianmeldelse
4040

Ingen af de modtagne indberetninger i 2021 omhandlede Justitsministeriets departement. Det er derfor tydeliggjort i den vejledende tekst til ordningen, at indberetninger skal omhandle forhold i Justitsministeriets departement.

Statistik for 2022:

Modtagne indberetningerIndberetninger, der er realitetsbehandletAfviste indberetningerAntal indberetninger der har givet anledning til politianmeldelse
2020

Det gælder for indberetningerne, at de enten ikke er afsendt af personer, der tilhører den personkreds, der kan indberette til ordningen, eller at de ikke omhandler Justitsministeriets departement.

Back to top