Politi | Justitsministeriet

Patruljebil.

Politiets opgave er at opretholde sikkerhed, fred og orden – at føre kontrol med, at lovene overholdes, og at skride ind over for lovovertrædelser ved efterforskning og forfølgning. Politiet har også administrative opgaver, som blandt andet udstedelse af våbentilladelser. Derudover har politiet også opgaver inden for totalforsvaret i Danmark.

Danmark er inddelt i 12 politikredse ud over Grønland og Færøerne, der er selvstændige politikredse. Hver enkelt politikreds ledes af en politidirektør.

Justitsministeren er den øverste leder af politiet og udøver sin beføjelse gennem rigspolitichefen og politidirektørerne.

Thorkild Fogde er rigspolitichef.

Læs mere på politiets hjemmeside

Hvis du vil klage over politiet.

Læs politiets Mål- og Resultatplan for 2024

Back to top