Styrelsen for Forsyningssikkerhed | Justitsministeriet

SFOS Logo

Styrelsen for Forsyningssikkerhed ledes af fg. direktør Henrik F. Brodersen.

Styrelsen for Forsyningssikkerhed understøtter sundhedsmyndighedernes testning som led i indsatsen mod COVID-19 og bidrager til at sikre, at der er de nødvendige lagre af værnemidler og forbrugsstoffer. Styrelsen vil også skulle tilrettelægge sit arbejde med henblik på – i forlængelse af COVID-19-krisen – at kunne understøtte samfundets beredskab i forhold til andre fremtidige kriser, hvor der kan forudses knaphed på særligt kritiske ressourcer.

Styrelsens opgaver omfatter bl.a. følgende:

  • Tilvejebringelse af et nationalt overblik over lagre af vitale værnemidler, forbrugsstoffer og eventuelt andre kritiske ressourcer.
  • Tilvejebringelse af et overblik over aktuel og potentiel national produktion af kritiske ressourcer.
  • Koordinering af opbygning og forvaltning af nationale lagre af værnemidler.
  • Inddragelse af relevante internationale erfaringer med lagre af særligt kritiske ressourcer.
  • Fastholdelse og udbygning af netværk og samarbejder med private aktører.
  • Opbygning og drift af EU-nødlager af værnemidler under EU’s civilbeskyttelsesmekanisme.

Læs mere på styrelsens hjemmeside.

Læs Styrelsens for Forsyningssikkerheds mål- og resultatplan 2023

Back to top