Styrelsen for Forsyningssikkerhed | Justitsministeriet

SFOS Logo

Styrelsen for Forsyningssikkerhed ledes af fg. direktør Henrik F. Brodersen.

Styrelsen for Forsyningssikkerhed er statens kompetencecenter for forsyningssikkerhed. Styrelsen understøtter de sektoransvarlige myndigheders arbejde med forsyningssikkerhed med det formål, at Danmark bliver mere robust over for kommende forsyningskriser.

Styrelsen for Forsyningssikkerhed tilbyder rådgivning til sektoransvarlige statslige myndigheder ifm. deres arbejde med at robustgøre forsyningskæder for kritiske ressourcer, herunder i form af skabeloner til beredskabsplanlægning og ministerieplaner for forsyningssikkerhed. Styrelsen gennemfører analyser af forsyningssårbarheder på tværs af sektorer og nationale analyser af strategiske afhængigheder. Styrelsen vidensdeler gennem proaktivt samarbejde og dialog med myndigheder og private aktører.

Styrelsen for Forsyningssikkerhed har i samarbejde med 10 ministerier udarbejdet en Strategi for forsyningssikkerhed, som sætter retningen for statens arbejde med forsyningssikkerhed.

Læs mere på styrelsens hjemmeside

Læs Strategi for forsyningssikkerhed

Læs Styrelsen for Forsyningssikkerheds mål- og resultatplan 2024

Back to top