Våben og krigsmateriel | Justitsministeriet

Pistol.

Tilladelser gennem Politiet

Skal du søge om tilladelse til at erhverve, besidde, bære eller anvende våben og ammunition, skal du kontakte Midt- og Vestjyllands Politi, Politiets Administrative Center (PAC).

Det samme gælder ansøgninger om tilladelse til at ind- og udføre våben og ammunition af landet og tilladelser til fremstilling af våben og ammunition. Politiets Administrative Center har pr. 1. april 2021 overtaget kompetencen til at træffe afgørelse i fremstillingssagerne. Du kan finde den relevante information på politiets hjemmeside.

Tilladelser gennem Justitsministeriet

Fremstilling af krigsmateriel

Fremstilling af krigsmateriel kræver tilladelse fra Justitsministeriet efter krigsmaterielloven. Det drejer sig om materiel, komponenter og ammunition, som er konstrueret til militær anvendelse og ikke finder civil anvendelse. Det drejer sig også om skydevåben eller genstande, der fremtræder som skydevåben, der som følge af konstruktionen eller det anvendte materiel kan bygges om til krigsmateriel. Skydevåben og genstande, der er specielt konstrueret til jagtbrug, sportsbrug eller lignende, kræver ikke tilladelse.

Justitsministeriet indhenter udtalelse fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse om, hvorvidt materiellet er omfattet af krigsmaterielloven.

Ansøgningen sendes til [email protected] eller til Justitsministeriet, Sikkerhedskontor II, Slotsholmsgade 10, 1216 København K.

Fremstillingstilladelser, dispensationer og forlængelse af dispensationer: Information om ansøgningsprocessen og samtykkeerklæringer kan findes her.

Certificering til indførsel af krigsmateriel

En virksomhed, som har tilladelse til at fremstille krigsmateriel, kan ansøge om certificering og derved kunne modtage krigsmateriel fra andre EU- eller EØS-lande til brug for virksomhedens egen produktion, vedligeholdelse eller til reparation ud fra de generelle tilladelser udstedt af andre EU/EØS-lande. Der skal ansøges om tilladelse, hvis de pågældende genstande er omfattet af våbenlovens § 1.

Læs mere om de enkelte krav i Europa-Kommissionens henstilling under bilag 3 her.

Ansøgning sendes til [email protected] eller Justitsministeriet, Sikkerhedskontor II, Slotsholmsgade 10, 1216 København K.

Information om ansøgningsprocessen og erklæring kan findes her.

Dispensation fra forbuddet mod at transportere våben mellem visse lande

Der er forbud mod at transportere våben mv. mellem nærmere bestemte modtagerlande og afsenderlande. Landene kan du finde her. Justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, kan dog i visse tilfælde meddele dispensation fra forbuddet.

I forbindelse med behandlingen af en ansøgning om dispensation fra våbentransportbekendtgørelsen indhentes i relevant omfang udtalelse fra Udenrigsministeriet.

Dispensationsansøgningen sendes til [email protected] eller til Justitsministeriet, Sikkerhedskontor II, Slotsholmsgade 10, 1216 København K.

Back to top