Forskning | Justitsministeriet

Justitsministeriets Forskningskontor

Forskningskontoret analyserer og udgiver jævnligt rapporter om det kriminalpolitiske område i Danmark.

Undersøgelserne skal bidrage med brugbar viden i forhold til politikudvikling og det øvrige arbejde i departementet, øvrig koncern og eksterne interesser. Forskningskontorets opgaver tager afsæt i koncernens behov, men undersøgelsesmetoderne og resultaterne er uafhængige af den politiske dagsorden.

Forskningskontoret udarbejder forskning og analyser inden for hele Justitsministeriets område. Kontoret anvender både registerdata, spørgeskemaundersøgelser og interview som grundlag for undersøgelserne. Undersøgelserne laves ud fra forskellige design og metoder.

Pressehenvendelser og spørgsmål til forskningskontoret kan ske via Justitsministeriets pressekontor.

Rapporter fra Forskningskontoret

Rapporter fra Forskningskontoret

Forskningsresultater fra Justitsministeriets eget kontor. Læs om mange forskellige emner helt tilbage fra 1999 og frem til nu.

Bogreol med rapporter for Forskningspuljen

Rapporter fra Forskningspuljen

Justitsministeriet har tidligere finansieret ekstern forskning igennem ministeriets Forskningspulje. Rapporterne kan læses her.

Prisopgavens rapporter på bogreol

Prisopgavens Rapporter

Prisvindende forskning fra forskere i hele Danmark.

Udvalgte temaer

Vi har samlet nogle af forskningsrapporterne under temaer.

Back to top