Politiklagerådet | Justitsministeriet

Politiklagerådet er Den Uafhængige Politiklagemyndigheds øverste ledelse og har det overordnede ansvar for myndighedens virksomhed.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er en selvstændig myndighed, der ledes af Politiklagerådet og en direktør. Politiklagemyndigheden er uafhængig af både politi, anklagemyndighed og Justitsministeriet og har til opgave at efterforske strafbare forhold begået af politipersonale i tjenesten samt sager om personer, der er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt. Endvidere har Politiklagemyndigheden til opgave at behandle og træffe afgørelse i sager, hvor der er klaget over politipersonalets adfærd.

Politiklagerådet består af en formand, som skal være landsdommer, en advokat, en universitetslærer i retsvidenskab, en teknisk ekspert og to repræsentanter for offentligheden. Politiklagerådets medlemmer beskikkes af justitsministeren for fire år ad gangen. Genbeskikkelse kan finde sted én gang.

Den daglige ledelse af Politiklagemyndigheden varetages af direktøren og sker efter de anvisninger og retningslinjer, som gives af Politiklagerådet.

Se rådets medlemmer og læs mere her.

Back to top