Tilsynet med Efterretningstjenesterne | Justitsministeriet

Motorvej.

Tilsynet med Efterretningstjenesterne er uafhængigt og har sit eget sekretariat.

Tilsynet har bl.a. til opgave at føre kontrol med Politiets Efterretningstjenestes behandling af personoplysninger, og tilsynet kan få adgang til enhver oplysning og alt materiale, der er af betydning for tilsynets virksomhed.

En fysisk eller juridisk person kan i øvrigt anmode tilsynet om at undersøge, om Politiets Efterretningstjeneste uberettiget behandler oplysninger om den pågældende. Tilsynet sikrer, at dette ikke er tilfældet, og giver herefter den pågældende meddelelse herom.

Læs mere på TET’s hjemmeside.

Back to top