Børne- og ungdomskriminalitet | Justitsministeriet

Patruljebil.

Her kan du finde en samling af forskning og statistik om børne- og ungdomskriminalitet fra Justitsministeriets Forskningskontor.

Udvikling i børne- og ungdomskriminalitet 2013-2022 (08-08-23)

Effektmåling med fokus på recidiv. En delevaluering af Ungdomskriminalitetsnævnet (10-05-23)

Antallet af behandlede sager og indholdet i Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelser. En delevaluering af Ungdomskriminalitetsnævnet (26-04-23)

Udmøntning af afgørelser, tilsyn og genindbringelse af sager. En delevaluering af Ungdomskriminalitetsnævnet (28-06-2022)

Udvikling i børne- og ungdomskriminaliteten 2012-2021 (24-06-2022)

Ungefaglige undersøgelser og indstillinger. En delevaluering af Ungdomskriminalitetsnævnet (22-12-2021)

Screening og henvisning. En delevaluering af Ungdomskriminalitetsnævnet (22-12-2021)

Udvikling i børne- og ungdomskriminalitet 2011-2020 (25-06-2021)

Nævnsmødet. En delevaluering af Ungdomskriminalitetsnævnet (10-05-2021)

Udvikling i børne- og ungdomskriminalitet 2006-2019 (06-07-2020)

Udvikling i børne- og ungdomskriminalitet 2006-2018 (09-12-2019)

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet 2006-2017 (12-06-2018)

En effektevaluering af et forsøgsprojekt vedrørende forebyggelse af ungdomskriminalitet (21-06-2018)

Effektevaluering af ungesamråd (16-11-2017) 

Ungdomskriminalitet – de mest kriminelle (25-10-2017)

Udviklingen i ungdomskriminalitet – de mest kriminelle (25-10-2017)

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet 2006-2016 (06-04-2017)

Aftale om god opførsel – to kommuners erfaringer med et forsøgsprojekt vedrørende forebyggelse af ungdomskriminalitet (23-12-2016)

Kriminalitet og alder – udviklingen i strafferetlige afgørelser 2006-2015 (19-09-2016)

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet 2006-2015 (29-04-2016)

Betinget strafnotering (20-04-2016)

Kriminalitet og alder. Udviklingen i strafferetlige afgørelser 2005-2014 (17-12-2015)

Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere (29-10-2015)

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet 2001-2014 (18-04-2015)

Evaluering af ungesamråd (18-12-2014)

Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere (12-11-2014)

Kriminalitet og alder – Udviklingen i strafferetlige afgørelser 2004-2013 (10-09-2014)

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet 2001-2013 (27-03-2014)

Effektevalueringen af ungdomssanktionen (04-12-2013)

Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere 2012 (04-12-2013)

Kriminalitet og alder – udviklingen i strafferetlige afgørelser 2003-2012 (15-11-2013)

Selvrapporteret kriminalitet (11-06-2013)

Udviklingen i børne – og ungdomskriminalitet 2001-2012 (23-03-2013)

Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere (08-01-2013)

Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 2002-2011 (01-09-2012)

Udviklingen i børne- og ungdomskriminaliteten 2001-2011 (19-04-2012)

Varetægtsfængsling af unge under 18 år. Korrektion af oplysninger fra 2008 til 2010 (15-03-2012)

Omfang og art af kriminalitet begået af 14-årige (02-03-2012)

Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere (22-12-2011)

Ungdomskriminalitet 2001-2010 (09-08-2011)

Første led i fødekæden? (24-06-2011)

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet (25-03-2011)

Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere 2010 (05-10-2010)

Udviklingen i antal af mistænkte børn under 15 år, 2001-2009 (21-09-2010)

Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 2000-2009  (08-09-2010)

Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere (24-03-2010)

Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 1999-2008 (29-01-2010)

Udredning til brug for Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet. Bilag til Betænkning nr. 1508 (23-09-2009)

Ungdomssanktionen. En effektevaluering (27-02-2009)

Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere (01-12-2008)

Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar 2006 til 31. december 2006 (28-06-2007)

Ungdomssanktionens forløb (08-12-2006)

Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar 2005 til 31. december 2005 (15-08-2006)

Børnekriminalitet 1992-2005 (28-04-2006)

Udviklingen i strenge straffe til unge lovovertrædere 1990-2004 (28-03-2006)

Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar 2004 til 31. december 2004 (09-09-2005)

Forløbet af ungdomssanktionens første år (24-11-2004)

Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetinget fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar 2003 til 31. december 2003 (20-09-2004)

Offerrådgivningerne i Danmark (26-03-2004)

Evaluering af ungdomskontraktordningen (28-10-2003)

Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. juli 2001 til 31. december 2002 (02-04-2003)

Undersøgelse vedrørende unge lovovertrædere – vilkårsovertrædelser og reaktioner herpå (06-10-2002)

Hvad virker og hvad virker ikke med hensyn til at mindske ungdomskriminalitet? Udenlandske erfaringer (01-12-2000)

Back to top