Kursusudvalget for advokatuddannelsen | Justitsministeriet

Kursusudvalget har til opgave at fastsætte retningslinier for indholdet og tilrettelæggelsen af uddannelsen og eksamen samt for ansættelse og afskedigelse af lærere, eksaminatorer og censorer.

Udvalgets sammensætning

  • Michael Kjær Lauritsen (formand)
  • Advokat Simon Kristian Frøsig
  • Advokat Marianne Fruensgaard
  • Fg. kontorchef Jørgen Jørgensen
  • Retspræsident Christian Lundblad
  • Advokat Morten Lytzhøft-Olsen
  • Advokat Karoline Normann
  • Fagdirektør i Advokatsamfundet Nicolai Pii
  • Fogedchef Preben Veng

Kontakt

Justitsministeriet, Proces- og Insolvensretskontoret, Slotsholmsgade 10, 1216 København, [email protected]

Back to top