Konkursrådet | Justitsministeriet

Konkursrådet blev nedsat den 12. januar 2001 som stående udvalg og afgiver efter Justitsministeriets anmodning indstilling om ændringer i konkursloven med henblik på reform af denne lovgivning.

Konkursrådet er også rådgivende organ for Justitsministeriet med hensyn til insolvensretlige bestemmelser i særlovgivningen og i internationale regler og med hensyn til principielle spørgsmål om fastsættelse af administrative bestemmelser vedrørende insolvensbehandling mv.

Endelig afgiver Konkursrådet indstilling om behov og muligheder for i forbindelse med insolvensbehandling at styrke bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet, herunder ved et forbedret samarbejde mellem de involverede offentlige myndigheder og anklagemyndigheden samt i forbindelse med boer, der i dag sluttes uden skiftebehandling.

Rådets sammensætning

 • Professor, dr. jur. Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Københavns Universitet (formand)
 • Professor, ph.d. Kim Sommer Jensen, Aarhus Universitet
 • Advokat Kristian Dalsgaard, Advokatrådet
 • Advokat Michala Roepstorff, Danske Advokater
 • Dommer Torben Kuld Hansen, Den Danske Dommerforening
 • Retsassessor Preben Veng, Dommerfuldmægtigforeningen
 • Statsautoriseret revisor Elan Schapiro, FSR – Danske Revisorer
 • Kontorchef Annemette Ottosen, Skatteministeriet
 • Vicestatsadvokat Thomas Kloppenburg, Rigsadvokaten
 • Chefkonsulent Rikke Stenild Hansen, Erhvervsministeriet
 • Kontorchef Lisbeth Gro Nielsen, Justitsministeriet

Kommissorier

Konkursrådets grundkommissorium

Konkurskarantænereglerne (Anmodning til Konkursrådet om at igangsætte aktiviteter, Udsættelse af Konkursrådets arbejde) (Forlængelse af fristen for Konkursrådets arbejde) (Forlængelse af fristen for Konkursrådets arbejde)

Udtalelser

Konkursrådets udtalelse af 3. juli 2020 om ændringer i rekonstruktionsreglerne som følge af covid-19.

Konkursrådets udtalelse af 28. januar 2020 om værnetingsreglerne for gældssanering på baggrund af EU-Domstolens dom af 11. juli 2019

Konkursrådets betænkning nr. 1582 af 2023 om revision af konkurskarantænereglerne

Kontakt

Justitsministeriet, Proces- og Insolvensretskontoret, Slotsholmsgade 10, 1216 København K, [email protected]
 

Back to top