Ministeriet | Justitsministeriet

Justitsministeriet

Justitsministeriet er overordnet ansvarlig for tryghed, sikkerhed, lov og ret i Danmark. Justitsministeriets ansvarsområde er med andre ord vores demokratiske retssamfund.

Ministeriet er ressortansvarlig for myndighederne i hele straffesagskæden fra politiet, PET og anklagemyndigheden over til domstolene og fængslerne. Ministeriet er desuden ansvarlig for bl.a. retsplejeloven, straffeloven og våbenloven.

Justitsministeriet yder endvidere rådgivning til regeringen og centraladministrationen i øvrigt om bl.a. grundloven, menneskerettighederne, databeskyttelse, forvaltningsret og formueret. Desuden rådgiver ministeriet i EU-retlige spørgsmål bl.a. ved sager ved EU-domstolen og yder generel lovteknisk bistand til ministerier og styrelser i forbindelse med regeringens lovforslag.

Endelig bidrager ministeriet også til at håndtere og koordinere indsatsen mod COVID-19.

I menuen kan du læse om, hvordan koncernen er organiseret.

Justitsministeriets Mission

  • Justitsministeriet sikrer, at Danmark er et trygt og sikkert samfund.
  • Justitsministeriet er garant for retsstatens grundlæggende principper.

Justitsministeriets vision

  • Justitsministeriet skal levere højt kvalificeret problemløsning, der understøtter regeringens mål.
  • Justitsministeriet skal agere som én koncern, der sikrer helhedstænkning og effektivitet på tværs af hele retsområdet.
  • Justitsministeriet skal være en åben og serviceorienteret samarbejdspartner, der bidrager rettidigt og brugbart.Back to top