Ministeriet | Justitsministeriet

Justitsministeriet

Justitsministeriet er overordnet ansvarlig for tryghed, sikkerhed, lov og ret i Danmark. Justitsministeriets ansvarsområde er med andre ord vores demokratiske retssamfund.

Ministeriet er ressortansvarlig for myndighederne i hele straffesagskæden fra politiet, PET og anklagemyndigheden over til domstolene og fængslerne. Ministeriet er desuden ansvarlig for bl.a. retsplejeloven, straffeloven og våbenloven.

Justitsministeriet yder endvidere rådgivning til regeringen og centraladministrationen i øvrigt om bl.a. grundloven, menneskerettighederne, databeskyttelse, forvaltningsret og formueret. Desuden rådgiver ministeriet i EU-retlige spørgsmål bl.a. ved sager ved EU-domstolen og yder generel lovteknisk bistand til ministerier og styrelser i forbindelse med regeringens lovforslag.

I menuen kan du læse om, hvordan koncernen er organiseret.

Justitsministeriets Mission

  • Justitsministeriet er garant for retsstatens grundlæggende principper og virker for at sikre, at Danmark er et trygt og sikkert samfund.

Justitsministeriets vision

  • Justitsministeriet skal gennem højt kvalificeret problemløsning og juridisk rådgivning understøtte retsstaten og bidrage til at realisere regeringens mål, samt at målene med lovgivningen nås.
  • Justitsministeriet skal gennem helhedstænkning, åbenhed og effektivitet sikre høj tillid til myndighederne og et velfungerende retssystem til gavn for borgerne.
  • Justitsministeriet skal gennem operativ parathed og tværgående samarbejde understøtte samfundets samlede beredskab, robusthed og krisehåndtering.Back to top