Ansættelse og lønforhold | Justitsministeriet

Justitsministeriet

Hvis du er nyuddannet og bliver ansat inden for Justitsministeriets område, udgør din månedsløn inkl. pension omkring 34.500 kr. Du bliver således indplaceret på basisløntrin 4 i overenskomsten og får et rådighedstillæg. Hertil kommer, at du i flere af fuldmægtigstillingerne vil få et bestemt tillæg, f.eks. et tillæg på ca. 3.000 kr. om måneden for delt tjeneste i Justitsministeriets departement. Lønudviklingen følger overenskomsten og forhåndsaftaler mv. Det betyder, at du løbende vil få tillæg som følge af nye kvalifikationer og funktioner.

Du får endvidere som ansat inden for Justitsministeriets område bl.a. løn under barsel og forældreorlov, særlige feriedage, en god pensionsordning med tilknyttet gruppelivsforsikring og betalt frokostpause. Du kan læse mere om ansættelsesvilkårene i overenskomsten for akademikere i staten, som fuldmægtige inden for Justitsministeriets område er omfattet af.

Vi har udarbejdet en fælles personalepolitik, der understøtter rekruttering og fastholdelse af de jurister, der er bedst til at løfte vores opgaver. Politikken er med til at sikre en bred og målrettet udvikling igennem dit karriereforløb.

Inden for Justitsministeriets område lægger vi vægt på, at alle igennem hele deres karriere udnytter muligheden for at udvikle sig fagligt og personligt. Du vil derfor løbende skulle skifte arbejdsopgaver og rokere mellem flere forskellige institutioner. Det er en målsætning, at kompetenceudvikling gennem jobskifte er en mulighed for alle igennem hele karriereforløbet.

Kompetence- og karriereudviklingen inden for Justitsministeriets område understøttes af en lønpolitik, hvor kvalifikationer, opgaver og arbejdsindsats belønnes. Det er ikke vores ambition, at lønnen i sig selv skal kunne sikre rekruttering og fastholdelse af dygtige jurister, men det er et væsentligt element, der sammen med opgaverne, udviklings- og karrieremulighederne, det faglige og sociale sammenhold og den gensidige fleksibilitet gør, at Justitsministeriet er en god og attraktiv arbejdsplads.

I Justitsministeriet har vi desuden en fælles strategi for ledelsesudvikling. Den beskriver de overordnede principper for, hvordan jurister med ledertalent og ledere med topledelsespotentiale skal understøttes i deres udvikling mod at blive dygtige, visionære og inspirerende ledere, der skaber resultater og udvikler deres medarbejdere.

Du vil endvidere under ansættelsen som fuldmægtig på Justitsministeriets område kunne pålægges at varetage funktioner, hvor sikkerhedsgodkendelse til klassifikationsgraden HEMMELIGT eller YDERST HEMMELIGT er en forudsætning for ansættelsen, jf. cirkulære nr. 10338 af 17. december 2014.

Du kan læse nærmere om et typisk karriereforløb i Justitsministeriets departement her og læse mere om ansættelse hos myndigheder på Justitsministeriets område her.

Back to top