Whistleblowing | Justitsministeriet

Justitsministeriet har udarbejdet nedenstående vejledninger om whistleblowing.

www.whistleblower.dk kan du i øvrigt læse mere om Den Nationale Whistleblowerordning administreret af Datatilsynet, der er den generelle eksterne whistleblowerordning, hvor du kan indberette om forhold omfattet af whistleblowerloven, herunder alvorlige lovovertrædelser og andre alvorlige forhold, som du har fået kendskab til gennem dit arbejde.

Back to top