Pressemeddelelser | Justitsministeriet

Et enigt Folketing har i dag vedtaget et lovforslag, som sætter ind mod digitale krænkelser. Loven vil bl.a. kriminalisere grooming, stramme reglerne for sextortion og udvide ”skolelærerparagraffen”. Loven træder i kraft den 1. juli 2023.

En ny delevaluering af Ungdomskriminalitetsnævnet viser tegn på, at børn og unge på 10-14 år er mindre tilbøjelige til at begå ny kriminalitet efter at have fået deres sag behandlet i nævnet. Andelen af børn og unge i alderen 10-14 år, der efter en afgørelse i Ungdomskriminalitetsnævnet begår ny kriminalitet, er 23 procent. Det tilsvarende tal for 10-14-årige, hvis sager ikke har været for nævnet, er 35 procent.

Nye beregninger fra Justitsministeriet viser, at 46 pct. af registrerede bandemedlemmer er under 25 år, mens gennemsnitsalderen blandt registrerede bandemedlemmer er 26 år. Mandag mødes justitsminister Peter Hummelgaard med SSP-konsulenter og andre medarbejdere fra udvalgte kommuner for at drøfte den forebyggende indsats op til de kommende forhandlinger om en ny bandepakke.

Rørdam-udvalget har i dag præsenteret en række tiltag, som kan være med til at nedbringe sagsbehandlingstiderne ved domstolene. Tiltagene skal fungere som et oplæg til de politiske drøftelser om en ny flerårsaftale for domstolene. Rørdam-udvalget har blandt andet undersøgt, om grænsen for nævningesager skal hæves, om det skal være muligt at idømme op til 1 års fængsel uden tiltaltes tilstedeværelse, og om visse sagstyper skal samles ved Tinglysningsretten i Hobro.

Regeringen har i dag meddelt EU-kommissionen, at grænsekontrollen mod Sverige ophæves. Samtidig omlægges grænsekontrollen mod Tyskland. Grænsekontrollen videreføres i en ny midlertidig periode på 6 måneder, men i en ny form, hvor der i højere grad fokuseres på at styrke indsatsen mod grænseoverskridende kriminalitet i grænseområderne frem for indrejsekontrol. På den måde vil det også blive lettere at være pendler i grænseområdet. Ændringerne træder i kraft den 12. maj 2023.

Politiets Online Patrulje fyldte 1 år den 1. april 2023. I det første år har patruljen modtaget tusindvis af henvendelser via online kanaler med tips og forespørgsler omkring sikker adfærd på nettet mv. Patruljen har desuden efterforsket eller bistået politikredsene i en lang række sager. Justitsminister Peter Hummelgaard (S) glæder sig over resultaterne og politiets tilstedeværelse på sociale medier.

Back to top