Pressemeddelelser | Justitsministeriet

Der skal foretages et grundigt eftersyn af ministerbetjeningsreglen og folketingspolitikerreglen, når den nye offentlighedslov har været i kraft i tre år. Folketingets Ombudsmand vil om tre år blive anmodet om at redegøre for myndighedernes praksis.

Alle har ret til selv at bestemme, hvem de vil giftes med. Det mener justitsminister Morten Bødskov, der med en ny lov sætter hårdt ind mod tvangsægteskaber.

Justitsministeren sætter hårdt mod hårdt i kampen mod konkursrytteri. Et vigtigt skridt blev taget i dag, hvor et flertal i Folketinget vedtog en lov om karantæne til bekæmpelse af såkaldt konkursrytteri.

Justitsminister Morten Bødskov fremsætter nu et lovforslag om en styrket indsats mod uroligheder i forbindelse med fodboldkampe. Et af hovedelementerne i forslaget er en skærpelse af karantænereglerne.

Back to top