Pressemeddelelser | Justitsministeriet

Personer, der bliver rockere eller bandemedlemmer, adskiller sig ikke meget fra andre kriminelle i ungdomsårene. Ny rapport fra Justitsministeriets Forskningskontor viser, at kriminalitetsmønsteret ikke kan forudsige, om unge vil blive rekrutteret til rocker- eller bandemiljøet.

Skærpede krav for at opnå godkendelse som kørelærer og krav om obligatorisk efteruddannelse. Det er de centrale anbefalinger fra et udvalg, der tirsdag har afgivet en rapport med anbefalinger til revision af kørelæreruddannelsen. Rapporten er nu sendt i høring med henblik på at kunne danne grundlag for fremsættelse af et lovforslag senere på året.

Skifteretterne skal digitaliseres, men ikke centraliseres. Udvalget om varetagelse af skiftesagsbehandlingen, der i dag har afleveret sin redegørelse til justitsministeren, har ikke kunnet påvise forhold, som efter en samlet vurdering med afgørende vægt taler for en centralisering af skifteretternes virke.

Klare retningslinjer, bedre beskyttelse og ensartet information på tværs af grænserne er nogle af forbedringerne i det lovforslag om forbrugeraftaler, som justitsminister Morten Bødskov fremsætter i dag.

Regeringen vil fordoble bøden over for bilister, som begår hastighedsovertrædelser ved vejarbejde. Nyt lovforslag betyder samtidig, at der kan ske betinget frakendelse af førerretten allerede ved hastighedsoverskridelser på 40 pct. ved vejarbejde.

Back to top