Pressemeddelelser | Justitsministeriet

To nye delevalueringer af Ungdomskriminalitetsnævnet er nu blevet offentliggjort. Evalueringerne handler om screening og henvisning til Ungdomskriminalitetsnævnet samt ungefaglige undersøgelser og indstillinger til brug for nævnets afgørelser.

Lærere i folkeskolen skal føle sig trygge uanset, hvilket materiale de underviser i. Regeringen vil derfor indkalde til forhandlinger i begyndelsen af det nye år om ytringsfrihed og selvcensur.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti er nået til enighed om en ny flerårsaftale for kriminalforsorgens økonomi i 2022-2025. Aftalen er et historisk stort løft af kriminalforsorgen og er første skridt i en helt nødvendig genopretning af kriminalforsorgen, som i dag er presset. Med aftalen er der enighed om at leje 300 fængselspladser i Kosovo og udvide fængselskapaciteten i Danmark med flere hundrede pladser. Forholdene for fængselsbetjentene skal forbedres, så det i højere grad bliver muligt at tiltrække og fastholde fængselsbetjente. Samtidig skal de indsatte fremover mødes med en tilgang om ret og pligt, hvor dem, der ønsker et liv uden kriminalitet, får en hjælpende hånd, mens dem, der modarbejder systemet, skal mødes med konsekvens.

En ny rapport viser, at Danmark er et af de lande, der scorer højest, når der handler om borgernes tryghed og tillid til politiet og retssystemet. Undersøgelsen er baseret på tal fra European Social Survey 2018.

Nye tal fra politiet viser, at der siden indførelsen af en ny samtykkelovgivning i starten af året er sket en betydelig stigning i antallet af anmeldelser og sigtelser for voldtægt. Herudover bliver det fra årsskiftet muligt at videoafhøre voldtægtsofre i særlige afhøringsrum.

Den 1. januar 2021 trådte den nye samtykkelov, som et enigt Folketing vedtog den …

Det skal være en tryg oplevelse at vidne i en straffesag, og ofre for kriminalitet skal mødes med forståelse og støtte. Derfor nedsætter justitsministeren et offer- og vidnepanel, som skal undersøge mulighederne for at styrke ofres og vidners beskyttelse og tryghed i mødet med retssystemet.

Back to top