Pressemeddelelser | Justitsministeriet

Et panel af eksperter har overrakt justitsministeren deres anbefalinger til, hvordan man styrker indsatsen mod voldtægt. Det skal bl.a. ske ved at styrke bistandsadvokatordningen, f.eks. ved at indføre et korps af bistandsadvokater, så voldtægtsofre får bedre hjælp gennem hele processen i retssystemet.

Jens Henrik Højbjerg stopper efter 11 år som rigspolitichef ved udgangen af februar 2020 med henblik på i løbet af sommeren 2020 at tiltræde en stilling som politirådgiver ved den danske FN-mission i New York.

Et flertal i Folketinget har i dag stemt for regeringens forslag om en række tiltag, der skal styrke tilsynet med pædofilidømte, som har et forbud mod at kontakte og opholde sig sammen med børn.

Rigspolitiet og Rigsadvokaten iværksatte i sommer på bestilling fra justitsministeren en handlingsplan til nedbringelse af sagsbehandlingstiden i sager om personfarlig kriminalitet. Justitsministeren har nu modtaget første opfølgning på handlingsplanen fra Rigspolitiet og Rigsadvokaten. Opfølgningen viser de første tegn på, at kurven for sagsbehandlingstid i politiet og anklagemyndigheden er ved at knække i sager om personfarlig kriminalitet. Men der er endnu lang vej, før myndighederne er i mål, og der vil undervejs kunne komme bump på vejen.

Regeringen opretter et operativt myndighedsforum med deltagelse af SØIK, Hvidvasksekretariatet, PET, Rigspolitiet, Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen, Skattestyrelsen og Spillemyndigheden for at styrke det tværgående myndighedssamarbejde om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Kriminalforsorgen i Grønland oplever en svær bemandingssituation. Derfor styrker kriminalforsorgen – i samarbejde med Justitsministeriets departement – nu bemandingen i Anstalten i Nuuk.

Regeringen har besluttet at styrke beskyttelsen af grænsen mod Sverige ved at indføre midlertidig grænsekontrol og styrke politiets indsats i grænseområderne mod Sverige. Samtidig lancerer justitsminister Nick Hækkerup udspillet Tryghed og sikkerhed i det offentlige rum, der sammen med den styrkede grænseindsats skal være et værn mod sprængninger og organiseret kriminalitet.

Justitsministeren lancerer 16 tiltag, der skal genskabe tilliden til politiets brug af tekniske efterforskningsmidler og beviser og sikre, at teledata igen kan anvendes som bevis i straffesager.

Back to top