Pressemeddelelser | Justitsministeriet

Justitsminister Mattias Tesfaye fremsætter i denne uge et lovforslag om at indføre en samlet straffuldbyrdelseslov for Færøerne. Reglerne om fuldbyrdelse af straf findes i dag i flere forskellige retsakter samt i uskreven praksis, og hensigten med lovforslaget er derfor at skabe et samlet og klart lovgrundlag på området til gavn for både myndigheder og borgere på Færøerne.

Den seneste tids episoder med vold og uro i forbindelse med fodboldkampe har gjort det klart, at der er behov for at sætte målrettet og koordineret ind mod den ene procent, der ødelægger det for de 99 procent. Regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige er enige om at gennemføre de forslag, der har været enighed om i en ekspertgruppe med fodboldens aktører. Det indebærer bl.a., at utryghedsskabende personer skal kunne bortvises fra stadion, og at det skal være lettere at give karantæne til uromagere.

As stated in the declaration of 28 September 2022 by the High Representative on behalf of the European Union, the European Union is deeply concerned about damage to the Nord Stream 1 and 2 pipelines that has resulted in leaks in the international waters of the Baltic Sea. Safety and environmental concerns are of utmost priority. These incidents are not a coincidence and affect us all.

Police authorities in Germany, Denmark and Sweden are in close contact and have established well-functioning and systematic collaboration regarding the Nord Stream incidents. All necessary measures are currently being taken in close coordination. As a next step, it is the intention to set up a Joint Investigation Team in accordance with EU law.

Kriminalforsorgen har i løbet af det seneste halvandet år indsamlet og behandlet forslag fra medarbejderne til at gøre hverdagen mere smidig og enkel. Nu er omkring 40 forslag indført. Alt for mange arbejdspladser i det offentlige er belastet af bureaukrati og detailstyring, der rammer medarbejderne på deres faglighed, mener justitsminister Mattias Tesfaye.

Back to top