Pressemeddelelser | Justitsministeriet

Antallet af verserende straffesager ved domstolene er steget markant, ligesom sagsbehandlingstiden er stigende. Regeringen har nedsat et udvalg, der skal komme med konkrete forslag til, hvordan vi kan smidiggøre sagsbehandlingen ved domstolene. Nu afsætter regeringen frem mod en ny flerårsaftale ekstraordinært yderligere 32 millioner kr. til bekæmpelse af sagsbunkerne ved domstolene i 2023.

Justitsministeren fremsætter i dag et lovforslag, der fra den 1. juli 2023 giver kommunerne mulighed for som led i en forsøgsordning at anvende tryghedsvagter. Tryghedsvagterne kan supplere politiets arbejde med at opretholde ro og orden i det offentlige rum.

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) er i dag i London for at deltage i en international justitsministerkonference om støtte til Den Internationale Straffedomstol (ICC) og kampen mod straffrihed for internationale forbrydelser begået i Ukraine. Fra dansk side agter regeringen at tilbyde ICC at sende et hold af kriminalteknikere, der kan støtte arbejdet med at efterforske krigsforbrydelser. Konferencen er arrangeret af Storbritannien og Nederlandene, og der deltager repræsentanter fra 40 lande.

Et bredt flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti er blevet enige om en fornyet aftale om kriminalforsorgens økonomi. Aftalen indebærer, at kriminalforsorgen sikres næsten 200 millioner kroner, så man kan fortsætte det vigtige arbejde med at genoprette det danske fængselsvæsen i de kommende år og sætte gang i en række initiativer, som har været sat på pause på grund af manglende finansiering. Blandt andet to nye udslusningsfængsler, flere skærpede sikkerhedspladser og ansættelse af medarbejdere, som skal aflaste fængselsbetjentene.

Justitsministeren fremsætter i dag et lovforslag med en række initiativer mod digitale krænkelser, herunder en ny selvstændig groomingbestemmelse, der forbyder grooming af personer under 18 år. Lovforslaget strammer samtidig straffelovens regler om sextortion og sidestiller tilsnigelse af samleje med voldtægt.

Det skal være slut med at komme på stadion, hvis du udviser utryghedsskabende adfærd, deltager i slagsmål eller tvinger andre til at tage deres fodboldtrøjer af i forbindelse med fodboldkampe. Sådan lyder det blandt andet i et nyt lovforslag, der skal styrke indsatsen mod hooligans, som justitsminister Peter Hummelgaard i dag har sendt i høring. Ministeren mødtes i fredags med en bred vifte af aktører på fodboldområdet for at drøfte indsatsen mod hooligans.

Back to top