Pressemeddelelser | Justitsministeriet

Justitsminister Peter Hummelgaard nedsætter pr. 1. oktober 2023 Undersøgelseskommissionen til undersøgelse af beslutningen om hjemsendelse af ledende medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste (Undersøgelseskommissionen om hjemsendelser i FE). Tre landsdommere er udpeget til undersøgelseskommissionen. Kommissionen er blevet bedt om så vidt muligt at afslutte sit arbejde et år efter nedsættelsen.

Næsten 9 ud af 10 borgere har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Det viser Justitsministeriets nye tryghedsundersøgelse. Undersøgelsen viser samtidig, at det fortsat er en stor andel af borgerne, der grundlæggende føler sig trygge, men at færre borgere i de særligt udsatte boligområder er grundlæggende trygge, og at flere her oplever rocker- og bandeaktivitet end i resten af Danmark.

Strammere kontrol med våbentilladelser, mere fokus på sikker opbevaring af våben og bedre hjælp og vejledning til skytteforeningerne. Det er omdrejningspunktet for en række nye initiativer fra regeringen, som skal være med til at sikre, at våben ikke havner i de forkerte hænder.

Justitsminister Peter Hummelgaard har inviteret Folketingets partier til indledende drøftelser om bl.a. opfølgningen på Dybvad-udvalgets rapport om bedre samspil mellem Folketing, regering, embedsværk og medier, udvalg vedrørende offentlighedsloven såvel som øvrige emner relateret hertil. Dagens møde vil danne grundlag for yderligere drøftelser på den anden side af sommerferien. 

Justitsministeriets seneste offerundersøgelse tyder på, at samtykkelovgivningen har sat gang i en ændret opfattelse af, hvad der er voldtægt. Undersøgelsen viser samtidig, at markant flere kvinder oplever at blive udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg, andre seksuelle krænkelser og partnervold end mænd. Generelt er bekymringen for kriminalitet fortsat meget lav i befolkningen.

I anledning af Deres Majestæter Kong Harald og Dronning Sonja af Norges officielle besøg i Danmark flages der fra samtlige statsbygninger og statsskibe i Københavns Kommune den 15. juni 2023, Aarhus Kommune den 16. juni 2023 og Lejre Kommune den 17. juni 2023. Det bemærkes, at valdemarsdag og genforeningsdagen den 15. juni 2023 tillige er en officiel flagdag.

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) besøger sammen med fg. økonomiminister Stephanie Lose (V) og ældreminister Mette Kierkgaard (M) grænsen ved Kruså den 12. juni 2023. I forbindelse med besøget bliver der afholdt doorstep kl. 11.45.

SSP-samrådet har efter anmodning fra Sundhedsstyrelsen foretaget en kortlægning af misbruget af opioider blandt børn og unge i landets kommuner. Knap 25 procent af de kommuner, der har medvirket, rapporterer om en stigning i misbruget. Regeringen vil nu sammen med de relevante myndigheder vurdere, hvilke tiltag der bør iværksættes på området.

Back to top