Pressemeddelelser | Justitsministeriet

Våben må ikke havne i de forkerte hænder. Det er omdrejningspunktet for det lovforslag, justitsminister Peter Hummelgaard i dag sender i offentlig høring. Med lovforslaget lægges der bl.a. op til en strammere kontrol med våbentilladelser samt strafskærpelser for ulovlig besiddelse af ammunition og uforsvarlig opbevaring af våben.

Folketinget har i dag vedtaget et lovforslag, der fra den 1. januar 2024 giver politiet mulighed for at udpege målrettede skærpede strafzoner, hvor der skal være dobbeltstraf for handel med og besiddelse af ulovlige stoffer og for at overtræde såkaldte zoneforbud. Det betyder blandt andet, at både sælgere og købere af ulovlige stoffer kan se frem til markant hårdere straffe.

Flere fagforbund, herunder Politiforbundet, Fængselsforbundet, Dansk Sygeplejeråd og FOA, har givet udtryk for, at der er behov for bedre beskyttelse mod chikane af offentligt ansatte. Derfor har regeringen i dag sendt et lovforslag i høring, som skal styrke beskyttelsen af offentligt ansatte i sager om aktindsigt.

Et flertal i Folketinget (S, V, M, RV og Jon Stephensen (UFG)) har i dag vedtaget lovforslaget, som kriminaliserer utilbørlig behandling af skrifter med væsentlig religiøs betydning for et anerkendt trossamfund. Lovforslaget blev fremsat på baggrund af de systematiske forhånelser, der har været siden sommeren 2023, og som bl.a. har været med til at skærpe terrortruslen mod Danmark.

Regeringen og SF er enige om, at der skal ske en styrkelse af tilsynet med efterretningstjenerne. Når rammerne for det styrkede tilsyn er på plads, skal tilsynet anmodes om at undersøge den såkaldte Samsam-sag. Regeringen og SF er endvidere enige om, at undersøgelsen af straffesagerne mod Lars Findsen og Claus Hjort Frederiksen skal ske ved en udvidelse af den igangværende FE-undersøgelseskommissions mandat. Kommissionen har adgang til alt relevant materiale og kan selv beslutte, hvem de vil indkalde som vidner, ligesom det understreges, at der afgives en offentlig beretning om resultatet.

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har i dag hentet en af de hovedmistænkte i udbyttesagen til Danmark fra Dubai. Ved ankomsten til Danmark bliver den pågældende anholdt af dansk politi og vil senere blive fremstillet i grundlovsforhør. Der indkaldes til et kort doorstep senere, hvor justitsministeren og udenrigsministeren deltager.

Regeringen, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, FH og Akademikerne har i dag indgået en ny trepartsaftale. Med aftalen sikres bl.a. en varig finansiering på 60 mio. kr. årligt til forbedring af løn og arbejdsvilkår for ansatte i kriminalforsorgen fra 1. april 2024.

Back to top