Konkursrådet afgiver betænkning om konkurskarantæneregler | Justitsministeriet

Justitsminister Peter Hummelgaard har i dag modtaget Konkursrådets betænkning med anbefalinger til, hvordan konkurskarantænereglerne kan revideres. Betænkningen sendes nu i offentlig høring.

Konkurskarantænereglerne har til formål at sikre mod konkursrytteri og videreførelse af en groft uforsvarlig forretningsførelse til skade for potentielle fremtidige kreditorer og samfundet som helhed. Konkursrådet har derfor gennemgået de nuværende regler og er kommet med en række anbefalinger og forslag til, hvordan konkurskarantænereglerne kan justeres.

Konkursrådet er bl.a. blevet anmodet om at se på, hvordan private kan få adgang til oplysningerne i konkurskarantæneregisteret om pålagte karantæner. Som reglerne er i dag, har kun visse offentlige myndigheder adgang til oplysningerne. Konkursrådet er i sin betænkning kommet med forslag til fire forskellige modeller for, hvordan private også kan få adgang til oplysninger om pålagte karantæner.

Betænkningen sendes nu i offentlig høring. Efter sommerferien vil de modtagne høringssvar blive gennemgået med henblik på politisk stillingtagen til Konkursrådets anbefalinger og udformning af regeringens lovforslag.

Læs hele betænkningen her.

Baggrund

Konkursrådet er et stående udvalg under Justitsministeriet, som rådgiver justitsministeren om ændringer i konkursloven og andre insolvensretlige regler. Konkursrådet er bredt sammensat med repræsentanter fra universiteterne, advokatbranchen, revisorbranchen, Dommerforeningen, Rigsadvokaten og relevante ministerier.

Pressekontakt

Presse- og kommunikationsrådgiver
Mobil: 30 12 63 46
Back to top