Pressemeddelelser | Justitsministeriet

Når udvisningsdømte udlændinge har afsonet deres straf i Danmark, skal de sendes ud af landet. Der er af den grund ikke behov for at anvende ressourcer i fængslerne på resocialiserende tiltag, som retter sig mod at skabe en tilværelse i det danske samfund efter løsladelsen.

Overfald og chikane af politibetjente, socialrådgivere og fængselsbetjente bliver fra det nye år straffet langt hårdere. Folketinget har i dag vedtaget en lang række tiltag fra den borgerlige Respektpakke, som alle skal styrke respekten for det fælles. Justitsministerens nye lov træder i kraft i slutningen af december.

Fra det nye år kan ofre for stalking, forfølgelse og chikane hurtigere få beskyttelse. Et enigt Folketing har netop vedtaget justitsministerens lovforslag, der gør det muligt for politiet at meddele et såkaldt strakstilhold mod stalkeren.

Justitsminister Søren Pape Poulsens styrker politiets redskaber i kampen mod banders organiserede hashhandel. Folketinget har i dag stemt for ministerens forslag om at stramme reglerne for hashklubber. Samtidig vil regeringen styrke mulighederne for at give zoneforbud, så også personer, som hjælper med at sælge hash, vil kunne få forment adgang i særlige områder.

Justitsminister Søren Pape Poulsen vil stramme reglerne for skytteforeninger, fordi tidligere straffede personer i dag har for let adgang til våben. Samtidig skal sikkerheden for politibetjente styrkes.

Justitsministeriet har ansat Peter Utzon Berg som særlig rådgiver for justitsminister Søren Pape Poulsen. Han tiltræder stillingen den 8. december 2016.

Back to top