I dag starter de politiske drøftelser om styrkelse af det politiske system | Justitsministeriet

Justitsminister Peter Hummelgaard har inviteret Folketingets partier til indledende drøftelser om bl.a. opfølgningen på Dybvad-udvalgets rapport om bedre samspil mellem Folketing, regering, embedsværk og medier, udvalg vedrørende offentlighedsloven såvel som øvrige emner relateret hertil. Dagens møde vil danne grundlag for yderligere drøftelser på den anden side af sommerferien. 

Dybvad-udvalget præsenterede i forbindelse med en høring på Christiansborg den 3. marts 2023 deres rapport, som adresserer otte problemstillinger med tilhørende anbefalinger.

Justitsminister Peter Hummelgaard har bl.a. i kølvandet på udvalgets arbejde inviteret Folketingets partier til politiske drøftelser om opfølgning på udvalgets rapport og øvrige emner relateret hertil.

Justitsminister Peter Hummelgaard udtaler:

”Det er afgørende for regeringen, at arbejdet i regeringen og centraladministration sker på en måde, som befolkningen kan have tillid til. Og det er vigtigt med et godt samspil og en løbende dialog om, hvordan vi sikrer, at vi også i fremtiden har et velfungerende politisk system. Derfor ser jeg frem til dagens indledende drøftelser med Folketingets partier om styrkelse af det politiske system”.

På mødet forventer justitsministeren bl.a. også at drøfte regeringens planer om at nedsætte et sagkyndigt udvalg, der skal skabe grundlag for en ny offentlighedslov, som giver offentligheden bedre mulighed for indsigt i de politiske beslutningsprocesser.

Pressekontakt

Presse- og kommunikationsrådgiver
Mobil: 29 63 25 39
Back to top